Målet med kvelden er å gje informasjon, samt finne ut om det er behov for samtalegrupper, temakveldar og liknande.

Innhald:

  •  Presentasjon av initiativtakarane og bakgrunn for samlinga
  •  Brystkreftforeninga i Ullensvang og omegn ved Gro Bakketun
  •  Frisklivssentralen ved Martha Varanes
  •  Beinstrekk 😊
  •  Prat rundt borda

Det vert enkel servering med kaffe/te og litt frukt.
Samlinga varar omlag 1,5 time.