Noverande dagleg leiar går snart av med pensjon og Samarbeidsrådet for Sunnhordland søkjer derfor hennar etterfølgjar.

Samarbeidsrådet for Sunnhordland er på jakt etter ein utviklingsorientert dagleg leiar. Du vil få ansvaret med å følgje opp strategisk samarbeid mellom kommunane i Sunnhordland. Du får jobbe med spennande regionale oppgåver og prosjekter innan blant anna samferdsle, næringsutvikling, helse, reiseliv, omdømmebygging, rekruttering og kompetanse.

For meir informasjon sjå https://madsenbrekke.no/sunnhordland/