Rundskrivet kan lesast her:

Informasjon om regelverk og anbefalingar