Telefontid for bestilling av time, reiseråd etc, vil vera onsdagar frå kl 09.00 til 10.00 og kl 13.00 til 14.00

Ansvarlege helsesøstre
Elin Johnsen Eskeland
Tlf. 476 19 208
Elin R. Enæs
Tlf. 913 27 587

Kontoret ligg på baksida av Fagbygget i Husnes Sentrum. Same bygg som Elkjøp og Frodes fargehandel. Ein nyttar parkeringsplassar ved Husnes Storsenter.

Sjekk https://fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/ for meir info kring kva vaksiner du treng ved utanlandsreise. 

Vaksineprisar 2018.pdf