Inn i dette tilbodet vil ein òg gje tilbod om kurs som t.d. kurs i depresjonsmeistring, kurs i belastningsmeistring og recoverykurs. Dette er kurs me allereie har i dag i kommunen (her finn du meir informasjon om kursa).
I RPH vil ein ilag med pasient som søkjer seg inn bli einige om kva som er det rette tilbodet, om det er kurs, internettbasert sjølvhjelpskurs med vegleiing, eller individuelle samtalar. 

Dette er eit tilbod som omhandlar mild til moderat depresjon, ulike typar angst, søvnvanskar (insomni), stress og belastning samt bekymringar, og begynnande utfordringar knytt til rus. 


Ein tar kontakt med RPH-teamet med å sende KUN namn og telefonnummer til:

raskpsykiskhelsehjelp@kvinnherad.kommune.no

 

eller tar kontakt med 

Eva Sjo: 48 19 08 75
Birte Thoresen: 91 66 70 66