FAU

Leiar: Ann Kristin Næss

Nestleiar: Camilla M. Nordhus

SU

Barnehagen har felles samarbeidsutval med Hatlestrand og Ølve barnehage.

Mariann Svåsand (foreldregruppa Hatlestrand) - leiar

Vigdis Ulvenes (foreldregruppa Ølve)

Ann Kristin Næss (foreldregruppa Varaldsøy)

Margunn Øvsthus (tilsette Varaldsøy)

Liv-Inger Netland (tilsette Hatlestrand)

Irene Håvik (tilsette Ølve)

Vibeke Fredheim (representant for kommunen)

Viviann Tuften (styrar) -tale- og føreslagsrett