FAU

Leiar: Mariann Svåsand

Nestleiar: Ina Nordås

SU

Barnehagen har felles samarbeidsutval med Ølve og Varaldsøy barnehage.

Mariann Svåsand (foreldregruppa Hatlestrand) - leiar

Vigdis Ulvenes (foreldregruppa Ølve)

Ann Kristin Næss (foreldregruppa Varaldsøy)

Margunn Øvsthus (tilsette Varaldsøy)

Liv-Inger Netland (tilsette Hatlestrand)

Irene Håvik (tilsette Ølve)

Vibeke Fredheim (representant for kommunen)

Viviann Tuften (styrar) -tale- og føreslagsrett