Medlemmene i Samarbeidsutvalet/Skulemiljøutvalet ved Uskedalen skule:

Leiar: Silje Øye (leiar FAU)

Nestleiar: Anne Kristin Bondhus (nestleiar FAU)

Sekretær: Åse M. Neset (undervisningspersonal)

 

Anja M. Smith - elevrådsleiar

Linnea M. Ripel - sekretær elevrådet

Hildegunn K. Hansen - fagarbeidar

Jonny Lygre - politisk representant  (vara: Vibeke Fredheim)

Odd Steinar Arnesen - einingsleiar