Referat frå SU/SMU-møte 02.09.2019

Referat frå SU/SMU-møte 26.11.2019

 

Medlemmene i Samarbeidsutvalet/Skulemiljøutvalet Omvikdalen skule:

Leiar: Kjartan Thoresen, FAU

Nestleiar: Tor Skeie Olsen, FAU

Skrivar: Bjørn Rune Bergane, Einingsleiar Omvikdalen skule

Johnny Lygre, politisk vald representant

Hildegunn Larsen Øyre, lærar Omvikdalen skule

Gunn Borge Tveiten, andre tilsette Omvikdalen skule

Synne Sørensen Såtendal, Elevrådet

Niklas Skogseide Hjelmeland, Elevrådet