Eventuelle lokale må vera eigna for å kunna overhalda reglar for smittevern. Éin meter avstand er framleis gjeldande. Kommunen er tilgjengeleg for rådføring i samband med avvikling av kulturarrangement og for serveringsstadar. Bransjestandarden kan òg vera til god hjelp: www.fhi.no/coronavirus/bransjestandard/

Dei nasjonale føringane for smittevern er framleis gjeldande, og det å følgja desse er ikkje lett no når samfunnet opnar meir opp. Ikkje nøl med å kontakta kommunen om det er noko du lurer på.