Det er over 20 år sidan det sist vart taksert skog i Kvinnherad kommun. No vil vi starte opp eit prosjekt med mål om å kunne tilby alle skogeigarar nye skogbruksplanar.
Det er etablert et takstutval med representantar for skogeigarar i Kvinnherad kommune som jobbar med prosjektet i lag med statsforvalteren og skogbruksansvarlege i Etne og Kvinnherad.
Målet for prosjektet er å få taksert så mye som mogleg av skogen i de to kommunar samt at alle skogeigarar som ønskjer det, skal få tilbod om skogbruksplan for sin eigedom.
 
Dette gjeld for eigedomar med meir enn 50 daa skog. 
 
For å sikre at din eigedom blir med i taksten må du melde di interesse. Les meir her
Brevet som vert sendt skogeigarane finn du her: Skogtaksering i Kvinnherad - Ny skogbruksplan.docx
 
Kontaktperson: 
Francesca Galdiolo, tlf. 48 02 56 32,
e-post: francesca.galdiolo@kvinnherad.kommune.no