Betalingssatsar gjev ei oversikt over alle gjeldande satsar.

Kunngjering satsar er oppsummering av endringar for gebyra for 2019.

Gebyrregulativet er revidert med utgongspunkt i Kvinnherad kommunestyre sitt vedtak 17.12.2015. Dokumentet fortel korleis ein les gebyrregulativet, utan satsar.

Betalingssatsar 2019_ Alle tenesteområde.pdf

Kunngjering satsar 2019.pdf

Gjeldande gebyrregulativ.pdf