Bryggja må ikkje nyttast. Den er i svært dårleg forfatning og ingen må opphalde seg på den.

Tredekket er svakt, og i konstruksjonen er det utstikkande skarpe og rustne bygningsdelar. Desse kan forårsaka skade ved ferdsel på og ved bryggja. Inntil vidare må difor ingen ferdast på bryggja.

Kvinnherad kommune er eigar av bryggja, og har ansvar for friluftsområdet i Malmangervikjo.

 

Prestabryggja2.jpg