Ordføraren informerer:
Ynskjer velkomen til pressekonferanse. Orienterer om vesentleg større smittetrykk i kommunen den siste veka. Alle har no eit individuelt ansvar. Ein bør halda seg i eigen heim, seier ordføraren. Dette ansvaret kviler på ein og kvar av oss. Dette får me til i lag! Når det kjem til dette med pendling og reising, så vil eg oppmoda alle som nytta kollektivtrafikk om å bruka munnbind. Dette har eg høyrt ungdomen er flinke på! Hald fram med god handhygiene. Gå inn på kommunen sine nettsider og Facebookside for å halda dykk oppdatert på det som skjer.

Kommuneoverlegen informerer:
Siste to døgn er det påvist seks nye tilfelle i kommunen. 75 prosent av den totalte smitten har blitt påvist dei siste 48 timane. Dette er ei klar endring. Vi har drive smitteporing og har kontroll på det meste smittevegar. Vi trur det kjem frå stader med høgare smittetrykk enn her. Per no har vi 98 stykk i karantene. Viktig at dei aller fleste held seg heime. Minner også om god hoste- og handhygiene. Mistenkjer ikkje noko skjult smitte per no. Dette har vi nokonlunde under kontroll. 

Kommunedirektøren:
11 born og 14 tilsette er sett i karantene etter påvist smittetilfelle i Undarheim barnehage. Barnehagen er no stengd. Ein oppmodar dei vaksne om å tenkja kreativt. Det er borna som er i karantene, ikkje foreldra.
Oppmodar om heimekontor der dette er mogleg. Unngå å eta lunsj med for mange. Prøv å halda seg til sine kohortar.
Situasjonen vurderast forløpande. Det er særleg på kollektivtrafikk ut og inn av kommunen ein oppmodar om munnbind, til dømes til Stord og Bergen.
Oppmodar vaksne om å avsta frå undøvendige samankomstar. Situajsonen har forverra seg dei siste 48 timane, og det skal me ta på alvor. 
Hugs god hoste- og handhygiene, hald 1-2 meter avstand og hald deg heime om du er sjuk.

Ordføraren:
Dette er ein alvorleg situasjon ikkje berre nasjonalt, men òg lokalt. Det er viktig at alle tek ansvar individuelt. Denne gongen er vi meir førebudd. Vi veit meir enn vi gjorde i mars.

Kommunedirektøren:
Vi prøver så langt det lar seg gjera at born og unge kan leva som normalt. Denne barnehagen blir jo stengt ned, men det går ikkje ut over dei andre.
Vi opplev at kvinnheringane tek gode avgjersler, så fortset med det.

Kommuneoverlegen:
Får ein del førespurnader om feiringar med meir, og eg tenkjer jo at det ikkje er tida for dette no.
Det var ikkje uventa at det kom meir smitte no, men ein hadde kanskje ikkje venta så mange tilfelle på ein gong.