Presentasjonen vil skje i kommunestyresalen i Rådhuset.
Samtlege kommunestyrerepresentantar vert oppmoda om å delta. Møtet er ope for pressa.
 
Forslaget i si heilhet vert sendt til medlemer av formannskapet onsdag 30.10.19 saman med øvrige saker til formannskapsmøte som finn stad 7.11.19 kl. 17.00. Dette møtet blir på Matre Gjestetun.
 
Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023 skal endeleg handsamast av kommunestyret i møte 21.11.19.»