Det er føresette som søker om permisjon. Du må søke i god tid på førehand. Det er skulen som handsamer permisjonssøknaden. Skulen kan til vanleg ikkje gi permisjon for meir enn inntil ti skuledagar.

Elevar som høyrer til et trussamfunn utanfor den norske kyrkja, har rett til permisjon på trussamfunnets helgedagar. Foreldra må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstida slik at eleven kan følge med i den vanlege undervisninga når ho eller han er tilbake.

Søknad via Visma.