Det er no oransje nivå for Vestland og delar av Rogaland. Vi minnar om det generelle bålforbodet der det ikkje er lov med open eld i skog og utmark frå 15. april til 15. september. 

Det er lov å grilla i eigen hage, skulegard og større asfaltert område. Hugs at du alltid er ansvarleg når du gjer opp eld, uansett kor du er og når på året det er.