Rapport som summerer opp medverknadsprosessane som har vore i samband med utvikling av planprogram for områderegulering for Rosendal tettstad er klar.

Det har i dette planarbeidet vore lagt stor vekt på medverknad i tidleg fase, der målet er at planprogrammet skal fange opp alle dei relevante tema og utfordringar og at planområdet skal verta tilpassa til dette.

Les meir her.