For å få grunnlag for korrekt utskriving av skatt, må alle nye eigedomar og alle eigedomar med endringar i 2019 takserast. Takseringa vert gjort av synfaringspersonale som føretek ei utvendig synfaring og vurdering. Arbeidet vil bli utført frå veke 40.

For spørsmål om takseringa, kontakt:

Karl Ingve Eide, Saksbehandlar eigedomsskatt
Mobil: 909 95 735
E-post: post@kvinnherad.kommune.no