Takseringa vert gjort av synfaringspersonale som føretek ei utvendig synfaring og vurdering. Arbeidet vil bli utført frå veke 38.

For spørsmål om takseringa, kontakt:

Karl Ingve Eide
Saksbehandlar eigedomsskatt
Mobil: 95805251
E-post: post@kvinnherad.kommune.no