I samband med adressering i Ullensvang kommune gjenopnar Statens kartverk namnesak for stadnamnet Austdalen/Austdal. Kartverket nyttar samstundes høvet til å reisa namnesak for fleire namn som har skrivemåtestatusen «føreslege» i SSR. Nokre av desse namna ligg i Kvinnherad kommune.
Kommunen sender med dette saka på lokal høyring. Frist for høyring: 24.mars 2022.
Uttalar kan sendast på e-post til post@kvinnherad.kommune.no eller i post til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal.
Det går fram av den vedlagde lista kva for namn som er med i saka.
Oppstartsbrevet, med meir informasjon, og namnelista, er å finna under.

Oppstart av namnesak 2022/26 - Austdakeb/austdal mfl. - Ullensvang kommune

Namneliste for sak 2022/26