For å kunna gje eit tilbod til alle over 65 år vil vi ha to dagar i Rosendal samfunnshus og to dagar i Husnes kulturhus der folk kan møta opp (drop in).

Stad

Dag og dato

Tidspunkt

Samfunnshuset i Rosendal

Torsdag 15. september 2022

10.00 -15.00

Husnes Kulturhus

Torsdag 22.september 2022

11.00 -19.00

Husnes kulturhus

Onsdag 28. september 2022

11.00 -19.00

Samfunnshuset i Rosendal

Tysdag 4. oktober 2022

12.00 -19.00

Apoteka på Husnes kjem framleis til å ha timar for vaksinering.

Folkehelseinstituttet seier at dersom ein nyleg har hatt korona (Omikron), bør det gå minst 3 veker etter at du er frisk til du tek oppfriskningsdosen.

Folkehelseinstituttet vil i løpet av kort tid vurdera behov for oppfriskningsdose og koma med informasjon om tidspunkt for oppstart av vaksinasjon til personar i aldersgruppa 18-64 år med underliggjande risiko for alvorleg sjukdomsforløp.