Skyss vil setje inn alternativ båttransport og korresponderande bussar for reisande.

Det vil koma ein stengd periode også i slutten av mai.

Infoskriv ombygging av ferjekaiene i Jondal og Tørvikbygd.pdf