Klage på eigedomsskatten

Skattesats og botnfrådrag

Sakkunnig nemnd og sakkunnig ankenemnd, eigedomsskatt

Rammer og retningsliner for eigedomsskattetaksering for Kvinnherad kommune

Eigedomsskattevedtekter i Kvinnherad kommune

Skatteliste til offentleg ettersyn 2022