Rådmannen har avtalt med formannskapet at han blir i stillinga fram til 01. juli 2018. Denne avtalen skal leggjast fram for kommunestyret i mai-møtet deira. I god tid før sluttdato vil rådmannen og leiargruppa i samråd med politisk leiing få på plass ordningar for å ivareta organisasjonen på ein god måte. Rådmannen vil også vere tilgjengeleg ei tid for å hjelpe administrasjonen med å få ein god overgang når kommunen no skal tilsetja ny rådmann.

.