Kommuneoverlege Glenn: «Elever skal holdes hjemme til god allmenntilstand, noe restsymptom (nesesekret uansett farge og sporadisk hoste) aksepteres. Det er ingen 24 t grense ifl. veileder.

Elever på ungdomsskole og vgs, skal teste seg ved symptom, og ved neg. test holde seg hjemme til god allmenntilstand.»

koronaoppvekst.jpg

SYMJEOPPLÆRING - SYMJEHALLANE

Symjeopplæringa på skulane vert prioritert før haustferie. Syner til vedlagt oversikt (oppdatert) Lag/organisasjonar har ikkje tilgang til lokala før haustferie

KROPPSØVING – GYMSALANE

All kroppsøving skal føregå ute. Skulane kan nytta gymgarderobar men må sjølve gjera reint mellom gruppene. Lag /organisasjonar får nytta gymsalar, men blir oppmoda om å ikkje bruka garderobar. Barn og unge stiller i treningskler og går heim og dusjer etter trening!