Mottaket er ope:
Måndag, onsdag og fredag frå kl. 09:30 – 11:30
Tysdag og torsdag stengt.

Det kan framleis gjerast timeavtalar utanom opningstida.