Når ein møter til test stiller ein seg i kø med bilen og blir testa etter tur.

Det er no stor belastning på test- og analysekapasiteten hos kommunane og på laboratoria. For ikkje å auka belastninga, er det viktig at du ikkje tar PCR om du ikkje har behov for det;

Bekreftande PCR-test blir IKKJE tilrådd til følgjande personar:
-Personar som har fått boosterdose
-Personar som er fullvaksinerte og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av dei siste 3 månadane, forut for aktuell infeksjon.

Bekreftande PCR-test bekreftande antigen hurtigtest blir tilrådd til følgjande personar:
-Barn og ungdom mellom 0 - 16 år
-Uvaksinerte og delvaksinerte personar utan oppfriskingsdose som har behov for koronasertifikat
-Personar med primær eller sekundær immunsvikt, med dette meiner ein organtransplanterte og immunsupprimerte