I samband med at Kvinnherad kommune skal starte arbeid med ny kommundelplan for omsorg, helse og sosial, vert det arrangert dialogkonferanse med påføljande arbeidsseminar på Kulturhuset Husnes, onsdag 29. august 08:45-15:30. 

Første del av konferansen har fokus på kunnskap om utfordringar på fagområda på landsbasis og lokalt, andre del vil bli utforma som eit arbeidsseminar der vi ynskjer innspel til tema for kommuneplanen. Det er invitert politikarar, kommuneleiing, tillitsvalde, fagfolk og brukarar til konferansen. Vi opnar med dette for at andre interesserte kan delta. 

Påmelding til mona.enes@kvinnherad.kommune.no eller på tlf 489 94 337 innan måndag 27. august kl 12:00.

 

Plakat_dialogkonferanse.jpg