NVE  har motteke søknad frå Statnett om ny kraftleidning. Dei inviterar til kontordag Matre Gjestetun torsdag 15. oktober frå 15.00 til 21.00. Grunna koronasituasjonen, må ein melde seg på via denne linken: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4728

Høyringsfrist 14.desember 2020.