I varslingsteksten for Indre Sogn står det at «snø og kraftig vind gjør en allerede skjerpet skredsituasjonen mer alvorlig! All ferdsel i og i nærheten av skredterreng vil være forbundet med stor risiko». Vi reknar med at ei tilsvarande vurdering gjeld for dei andre regionane òg.