Bilete av penger-tilskot

Tilskot til arbeid med kultur, idrett og friluftsliv vert gitt til:

  • Medlemsbaserte lag og organisasjonar
  • Opne ungdomstiltak
  • Privatpersonar
  • Institusjonar

- som driv frivillig og/eller ikkje-kommersielt kulturarbeid for innbyggjarane i Kvinnherad

Søknadsskjema og rettleiing finn du på våre nettsider. 

Kontaktpersonar:
Anita Lykkja, kulturkonsulent, tlf 924 95 819, anita.lykkja@kvinnherad.kommune.no
Kristian Helgesen, idrettskonsulent, tlf: 991 69 403, kristian.helgesen@kvinnherad.kommune.no

Her kan du sjå kva vi delte ut i tilskot for 2019.