Fredag 21. september vart den nye nettsida https://www.vestbrannregion.no/ lansert. Her skal innbyggjarane i regionen få aktuell brannførebyggjande informasjon, samt informasjon av allmenn interesse innan brann og redning. Informasjon om lokale brann- og redningstenester vil framleis høyre heime på kommunen sine nettsider.

Les meir i nyhetsbrevet.