Viktige definisjonar finn de her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing/definisjoner/

 

Ta vare på kvarandre!

Sektor oppvekst