Møteplassen Aksen er ein uhøgtideleg treffstad der vi bryr oss om kvarandre. Lokalet ligg i Aksen midt i Husnes sentrum. Vårt mål er å kome saman og gjere kvardagen lysare for kvarandre. Vi har aktivitetar som morgontrim, strikking, maling, småsnekring og turar. Torsdagar har vi samarbeid med bruktbutikken Retro for å gje arbeidstrening til dei som ynskjer. Som deltakar hjå oss får du ta del i drifta og vera med å planleggje kvardagen med aktivitetar du er interessert i. Opningstider er kl 0930 - 1500 måndag til fredag.

Kontakt
Tlf. 489 57 666
Sentrumsvegen 27
5460 Husnes

Tilsette
Ragnhild E. Tofte og Janicke Eide

 

Møteplassen Aksen -  Inngangsparti.jpg

Møteplassen Aksen - Innandørs.jpg

Møteplassen Aksen -  Handarbeid.jpg

Møteplassen  Aksen - Sitjegruppe.JPG