Møteplassen Aksen er ein uhøgtideleg treffstad der vi bryr oss om kvarandre. Lokalet ligg i Aksen midt i Husnes sentrum. Vårt mål er å kome saman og gjere kvardagen lysare for kvarandre. Vi har aktivitetar som morgontrim, strikking, maling, småsnekring og turar. Som deltakar hjå oss får du ta del i drifta og vera med å planleggje kvardagen med aktivitetar du er interessert i. Opningstider er kl. 0930 - 1500 måndag til fredag.

Tilsette
Veronika Johannessen og Line Handeland

 

Inngangsparti

Fellesareal

 

Fellesareal med kjøken og spiseavdeling

 

Felleskontor tilgjengelig for brukarar

 

Hobbybord nytta til ulik handarbeid, veving, diamond painting, måleri og anna.

 

Døme på resultat av hobbyaktivitet. Steinbilete og knappebilete.

 

Døme på Diamond painting bilete

 

Døme på steinbilete

 

Måleri laga på Møteplassen Aksen

 

Inngang til syrom som ligg i lokala. To stasjonar for symaskin og masse ulikt stoff til produksjon av ulike produkt. 

 

Syrom

 

Syrom 2