Visste du at:

  • Dersom du brukar refleks gir du bilførar 8 sekund ekstra tid til å oppdaga deg som fotgjengar
  • Det berre er 46% av vaksne som brukar refleks
  • Refleks er forbruksvare. Refleksvesten bør bytast etter 20 vask eller kvart 2.-3. år
  • Godkjende refleksar er CE-godkjende
  • Refleksdagen markerast over heile landet. I 2022 markerast refleksdagen torsdag 20. oktober. Målet er å få folk til å bruka refleks slik at dei ikkje hamnar i ei ulykke.
  • Årets refleks frå Trygg Trafikk er designa av den kjende gatekunstnaren Martin Whatson

Her kan de finna ytterlegare informasjon angåande refleks