Mobbeombodet i Hordaland heiter Mari-Kristine Morberg, og er mobbeombod for alle som går i barnehage og på barneskule, ungdomsskule og vidaregåande skule.

Ho jobbar for at du skal ha det bra, og kan fortelja deg om kva du har rett til og korleis du går fram om du ikkje har det bra på skulen eller i barnehagen. Du kan få råd om du er uroleg for ein ven eller ein medelev.

Kontakt:

SMS/mobil: 404 01 557

For meir informasjon, sjå her.