Kontakt

Tlf. 53 46 18 74 / 913 96 136

Styrar
Jeaneth Sundal Rangsæter
Tlf. 938 61 421

Adresse
Sunndalsvegen 640
5476 Mauranger

Opningstider: 07.30 - 16. 00

Om barnehagen

Mauranger barnehage er ein einavdelings barnehage med totalt 18 plassar som ligg sentralt i Sundal. Vi er ein del av Malmanger oppvekstsenter som består av Malmanger skule, Mauranger skule og Mauranger barnehage.

Mauranger barnehage arbeidar for å skapa gode relasjonar, tryggleik, mykje omsorg, leik og læring. Vi har flotte turmål rundt oss til sjø, skog og fjell, og inne har vi tilgang på gymsal! Vi tek utgangspunkt i barnas ibuande nyfikenheit og undring, og arbeidar systematisk med realfag.