Kvinnherad kommune har utarbeida ei lokal forskrift om nedgravne oljetankar. Det vart vedteke av levekårskomiteen 18.02.2019 at forskrifta skulle leggast ut til offentlig høyring. Lokal forskrift er utabeida etter råd frå Miljødirektoratet for å motverke fare for forureining frå nedgravne oljetankar. Frist for merknadar til lokal forskrift er sett til 14.04.2019.

Sjå lokal forskrift her.

Send merknad til post@kvinnherad.kommune.no