LivOGLyst er ei satsing der menneske, næringsliv, organisasjonar og kommunar samhandlar.
Ta kontakt med kommunen om lag/foreiningar i bygda di har idear til utviklingsprosjekt.
Søknadsfrist: 25. oktober.