Lærings- og meistringstilbod er kurs og aktivitetar med føremål å setje den enkelte i betre stand til å ta hand om eiga helse og eigne helseutfordringar. Dette kan vere diagnoserelatert, knytt til aktuelle tema eller at ein har store belastningar i kvardagen. Kvinnherad kommune sine lærings- og meistringskurs er samla i kurs og aktivitetsoversikten.

Aktivitetstilbod i Kvinnherad.pdf

Aktuelt no:

  • Lærings- og meistringskurs for personar med diabetes type 2
  • Lærings- og meistringskurs for personar med KOLS: KOLS kurs 2019
  • Kurs i meistring av belastningar (KiB)
  • Ta kontakt for informasjon om tidspunkt og anna du lurar på

Kontakt:

Martha Teigen Varanes

Tlf: 992 02 347

frisklivssentralen-logo-stor.jpg