Bilete av økonomisjefen
Niels Jakob Erlingsson er Kvinnherad kommune sine nye økonomisjef.