Sjå saka frå Språkrådet her: https://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/hva-skjer/Aktuelt/2020/desse-fire-kommunane-kan-vinne-prisen-arets-nynorskkommune-2020/