I undersøkinga inkluderer vi alle tenkelege brukarar av hallen, då areala er attraktive og kan opne for allsidig aktivitet. Lista over mottakarar for undersøkinga er difor lang og variert. I undersøkinga kan de óg gje innspel til nyskapande aktivitet. For enkelte vil det ikkje vere relevant å svare på undersøkinga i det heile tatt. Undersøkinga er ikkje forpliktande, men vil liggje til grunn for kva driftsoppgåver vi må ta sikte på å løyse i Kvinnherad arena.

Undersøkinga finn de her (lenkje)

 

bilete kvinnherad arena fasader.PNG