Aktivitetstilbod i Kvinnherad.pdf

Oversikten inneheld helserelaterte kurs og aktivitetstilbod i regi av ulike einingar i Kvinnherad kommune.

I tillegg til det som ligg i oversikten er det i Kvinnherad eit yrande lags- og organisasjonsliv som driv ei rekkje førebyggjande og helsefremjande aktivitetar innan fysisk aktivitet, hobbyaktivitatar og anna. Vidare er det eit rikt kulturtilbod og gode høve for tur og friluftsliv.

Alt dette og meir finn ein informasjon om på heimesida under Kultur og fritid.