Kvinnherad kommune har lagt ut manntalet til ettersyn her:

Kvinnherad Rådhus i Rosendal
Kvinnherad Bibliotek på Husnes

Manntalet vil liggje ute til ettersyn fram til valdagen 13. september 2021. Manntalet kan ikkje leggjast ut på internett, jfr. Folkeregisterlova § 13.

Krav om retting av feil skal stilast til:
Valstyret i Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal eller til post@kvinnherad.kommune.no