Kvinnherad kommunestyre vedtok i møtet 24.06.2021 Kommunedelplan for trafikktrygging 2021-2028, med heimel i plan- og bygningslova § 11-15. 

Trafikktryggingsplanen er ein del av kommunedelplan for samferdsle (del 2), og vert kalla kommunedelplan for trafikktrygging

På karttenesta til kommunen under temakart, finn de eit eige kartlag som viser grovt kvar dei fysiske trafikktryggingstiltaka ligg i kommunen: https://kommunekart.com/klient/kvinnherad/kart

Vedlegg:

Trafikktryggingsplan 2021-2028

Vedtak