Kvinnherad kommunestyre vedtok i møtet 17.09.2020 kommunedelplan for vassforsyning og avløp 2020-2028. Arbeidet med kommunedelplanen er i samsvar med krav til kommuneplanprosess regulert i plan- og bygningslova §§ 11-12 til 11-15, samt §§ 5-1 og 5-2. Planen er ein tematisk kommunedelplan for fagområda vassforsyning og avløp 2020-2028. 

Kommunedelplan for vassforsyning og avløp 2020-2028

Vedtak

Fleire dokument finn ein på postlista til kommunen.