Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av fylgjande stadnamn i Kvinnherad kommune:

  • Klokkaresteinen (stein)

Informasjon om bakgrunn og vurderingar for vedtaket er å finna i vedlagt pdf.

Klage:
Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklagast av dei som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stadnamn. Klagefristen er 3 veker frå meldinga om vedtaket er komen fram til mottakaren. Dei som har klagerett, har rett til å sjå saksdokumenta, som er arkiverte hjå vedtaksorganet.

Ei evt. klage skal sendast til Kartverket med kopi til kommunen.