Verdien av Kraftfondet var ved utgangen av mars 2021 på 832,1 millionar kroner. Avkastninga i første kvartal 2021 var på 6,00 %, som utgjer 47,1 millionar kroner. Budsjettert avkastning for 2021 er på 26,2 millionar kroner.
 
Investeringsutvalet har høve til å plassera fondet innafor gjevne rammer. Alle Kraftfondet sine investeringar er innanfor dei tillatne rammene.
 
Statusoppdatering Kraftfondet
Avkastning
Meiravkastning mot indeks
Del av portefølja
Pr 31.03.2021
 
 
 
Aksjefond
7,72 %
1,56 %
36,1 %
Hedgefond
7,61 %
1,45 %
5,8 %
Rentefond og valutasikring
2,20 %
2,20 %
8,0 %
Private Equity
8,02 %
3,76 %
25,9 %
Obligasjonsfond
1,81 %
2,55 %
5,7 %
Eigedomsfond
2,48 %
-0,01 %
18,5 %
Totalt
6,00 %
2,65 %