Verdien av Kraftfondet var ved utgangen av mars 2022 på 913,9 millionar kroner. Avkastninga i 2022 er på -1,16 %, som utgjer ein verdireduksjon på 5,7 millionar kroner. Budsjettert avkastning for 2022 er på 34,04 millionar kroner.
 
Investeringsutvalet har høve til å plassera fondet innafor gjevne rammer. Alle Kraftfondet sine investeringar er innanfor dei tillatne rammene.
 
Statusoppdatering Kraftfondet
Avkastning
Meiravkastning mot indeks
Del av portefølja
Pr 31.03.2022
 
 
 
Aksjefond
-5,51 %
-2,74 %
34,4 %
Hedgefond
-8,00 %
-6,43 %
5,6 %
Rentefond og valutasikring
0,53 %
0,40 %
8,1 %
Private Equity
3,31 %
9,47 %
28,5 %
Obligasjonsfond
-1,53 %
0,59 %
4,6 %
Eigedomsfond
2,23 %
-0,01 %
18,8 %
Totalt
-1,16 %