Verdien av Kraftfondet var ved utgangen av august 2021 på 912,1 millionar kroner. Avkastninga hittil i år er på 16,19 %, som utgjer 127,1 millionar kroner. Budsjettert avkastning for 2021 er på 26,2 millionar kroner.
 
Investeringsutvalet har høve til å plassera fondet innafor gjevne rammer. Alle Kraftfondet sine investeringar er innanfor dei tillatne rammene.
 
Statusoppdatering Kraftfondet
Avkastning
Meiravkastning mot indeks
Del av portefølja
Pr 31.08.2021
 
 
 
Aksjefond
16,76 %
-0,75 %
35,8 %
Hedgefond
24,21 %
6,59 %
6,1 %
Rentefond og valutasikring
3,31 %
3,23 %
8,2 %
Private Equity
30,29 %
12,45 %
27,9 %
Obligasjonsfond
4,44 %
4,91 %
4,6 %
Eigedomsfond
4,62 %
0,72 %
17,4 %
Totalt
16,19 %