Verdien av Kraftfondet var ved utgangen av 2021 på 919,7 millionar kroner. Avkastninga i 2021 va på 20,49 %, som utgjer 160,1 millionar kroner. Budsjettert avkastning for 2021 var på 70 millionar kroner.
 
Investeringsutvalet har høve til å plassera fondet innafor gjevne rammer. Alle Kraftfondet sine investeringar er innanfor dei tillatne rammene.
 
Statusoppdatering Kraftfondet
Avkastning
Meiravkastning mot indeks
Del av portefølja
Pr 31.12.2021
 
 
 
Aksjefond
17,78 %
-4,55 %
36,2 %
Hedgefond
24,79 %
3,14 %
6,1 %
Rentefond og valutasikring
2,59 %
2,49 %
6,9 %
Private Equity
41,46 %
19,37 %
27,7 %
Obligasjonsfond
4,81 %
6,42 %
5,0 %
Eigedomsfond
11,27 %
0,76 %
18,2 %
Totalt
20,49 %